catza.net . GIC Minnikatin Zelta [ACS n 22] . 30.7.2006 . kuva 043003catza.net . CH Siriuksen LegoCurl [ACS a 24] . 26.4.2008 . kuva 091095catza.net . PR Siriuksen BenjiCurl [ACS a 24] . 18.5.2008 . kuva 095321catza.net . Siriuksen IrekCurl [ACS c 22] . 1.9.2007 . kuva 075156catza.net . IC Siriuksen IiroCurl [ACS n 22] . 18.5.2008 . kuva 095319catza.net . Siriuksen LegoCurl [ACS a 24] . 29.9.2007 . kuva 078007catza.net . Siriuksen LeoCurl (Figaro) [ACL n 24] . 1.9.2007 . kuva 075004catza.net . PR Siriuksen IrekCurl (Vanu) [ACS c 22] . 13.9.2008 . kuva 103106catza.net . Siriuksen IrekCurl [ACS c 22] . 1.9.2007 . kuva 075157