catza.net . Africasia Mma Kimba [BEN] . 13.7.2014 . kuva 224105catza.net . Starglitters Snowflake [BEN n 24 33] . 24.11.2013 . kuva 215108catza.net . Ilendri Surya [BEN n 22] . 23.11.2013 . kuva 214111catza.net . [BEN n] . 29.12.2012 . kuva 202005catza.net . SiruCats Jolie Jelena [BEN n 22] . 14.1.2012 . kuva 188070catza.net . [BEN] . 12.11.2011 . kuva 183069catza.net . Cocopah Chief Face-to-Face [BEN n 22] . 28.8.2011 . kuva 177052catza.net . Kattiklaanin Iron Comet [BEN n 22 31] . 12.3.2011 . kuva 169181catza.net . SGCA SiruCats Bandhu (Haltia) [BEN n 24] . 9.1.2011 . kuva 167009catza.net . [BEN x n] . 2.10.2010 . kuva 160198catza.net . JungleTabby's Sweet Poison [BEN n 24] . 10.7.2010 . kuva 155008catza.net . SiruCats Bandhu (Haltia) [BEN n 24] . 4.4.2010 . kuva 147050catza.net . Kattiklaanin Few Grams [BEN n 22] . 27.3.2010 . kuva 146026catza.net . GIP SiruCats Bandhu (Haltia) [BEN n 24] . 30.8.2009 . kuva 130050catza.net . Kissalehdon Grazioso [BEN n 24] . 4.4.2009 . kuva 123025