catza.net > lists > nicknames >

Tuke-Tukkeli (photo 1/2)

suomeksi
go to start . previous photo . thumbnails . next photo . go to end
Siperiankulta Neptus (Tuke-Tukkeli) [SIB ns 24] . album SUROK cat show Lahti 2007-01-28 . cat Siperiankulta Neptus . breeder Siperiankulta . FI . breed SIB . lens Canon EF 85mm f/1.8 USM . f/1.8 . 1/160 s . ISO 800 . 85 mm . 13:36:16 . id 059273 tweet on twitter share on facebook
Siperiankulta Neptus (Tuke-Tukkeli) [SIB ns 24], photo 059273, 2007-01-28
Creative Commons Attribution 3.0 License All photos © Heikki Siltala. The photos are immediately available both for non-commercial and commercial uses under the Creative Commons Attribution 3.0 License. There is no need to get a more specific permission or to pay money. The attribution is Heikki Siltala or catza.net. The earlier www.heikkisiltala.com is also allowed.
go to start . previous photo . thumbnails . next photo . go to end