catza.net > lists > exposure times > suomeksi

1/30 s

photos 121-135/135
on this page 2005-10-01 - 2004-08-01
go to start . previous page . page / 9 . next page . go to end
photo 020155 . view over the show site . 2005-10-01 photo 020156 . view over the show site . 2005-10-01 photo 006009 . [MCO] . 2005-02-19 photo 006010 . CH Bluestream's Iris, JW (Iris) [ABY n] . 2005-02-19 photo 006011 . [OSH] . 2005-02-19 photo 006012 . Millamarin Dora [BUR c] . 2005-02-19 photo 003037 . Vantaa Tikkurila 16.10.2004 . 2004-10-16 photo 002002 . Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . 2004-08-21 photo 002003 . Myyrmäki-halli Vantaa . 2004-08-21 photo 002007 . Kivasti sisustettu häkki . 2004-08-21 photo 002008 . Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . 2004-08-21 photo 001001 . Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . 2004-08-01 photo 001003 . Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . 2004-08-01 photo 001004 . Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . 2004-08-01 photo 001010 . Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . 2004-08-01
relative prevalence
exposure time 1/30 s 135 photos . 2004-08-01 - 2014-07-26 . create a photo strip out of this subject . 5 lenses . 5 bodies . 12 sensitivities . 10 apertures
photos 020155 020156 view over the show site . photo 006009 [MCO] . photo 006010 CH Bluestream's Iris, JW (Iris) [ABY n] . photo 006011 [OSH] . photo 006012 Millamarin Dora [BUR c] . photo 003037 Vantaa Tikkurila 16.10.2004 . photos 002002 002008 001001 001003 001004 001010 Ipekkedinin Birinci Bebek (Mikke) [TUV d 62] . photo 002003 Myyrmäki-halli Vantaa . photo 002007 Kivasti sisustettu häkki
Creative Commons Attribution 3.0 License All photos © Heikki Siltala. The photos are immediately available both for non-commercial and commercial uses under the Creative Commons Attribution 3.0 License. There is no need to get a more specific permission or to pay money. The attribution is Heikki Siltala or catza.net.
go to start . previous page . page / 9 . next page . go to end